Конкурстар және  жобалар Қашықтықтан оқыту қорытынды аттестаттау 9 сынып Пәндер Барлық құттықтаулар!
Жаңалықтар мұрағаты
Виртуалды қабылдау
Бұлбұл Советқызы Ашимбетова
10 Желтоқсан 2015
Сұрақ / Үндеу #52
Бастауыш сынып оқушыларының ғылыми шығармашылығын арттыру барысында оқушылар арасында шығармашылық қоғамдастық құруға бола ма?
Жауап
Әрине бүгінгі күні әр ата-ана өз баласының болашағын ойлап, оның дарынды, интеллектуалды дамыған тұлға болғанын қалайды. Сондықтан мұғалім барлық жағынан - мектепте, мектептен тыс, интернет арқылы өткен жоба сайыстары жөнінде ата-аналарды таныстырып, ағартушылық жұмысын ұйымдастыру қажет.
Бұлбұл Советқызы Ашимбетова
10 Желтоқсан 2015
Сұрақ / Үндеу #51
бастауыш сынып оқушыларын ғылыми жобаға баулу кезінде ата-аналардың көзқарастарын қалай өзгертуге болады?
Жауап
Әрине болады. Оқушылардың ғылыми қоғамы – бұл шығармашылық қоғамдастық болып есептеледі. Бұл оқушылардың интеллектуалдық, шығармашылық, зерттеу-жобалау біліктерін дамытуға бағытталған әрекет.
Гульзар Жангабыловна Рахметжанова
30 Қараша 2015
Сұрақ / Үндеу #50
-Недостаток оборудования на занятиях конструирования (лего, металлоконструкции и т.д.). Дорогие цены, что делать? Чтобы в детском саду был преподаватель ИЗО с отдельным кабинетом? В каждой группе был ноутбук. Оснащение оборудованием Инновационных технологий в помощь преподавания на занятиях «образовательной области- ТВОРЧЕСТВО» (конструирование).
Жауап
- Вопросы связанные с укомплектованием материально-технической базы зависят от финансовых вложений, заложенных местным бюджетом. - Мы можем оказать методическую помощь в организации учебно-воспитательного процесса в детском дошкольном учреждении.
Куляим Сайлауовна Осыбаева
30 Қараша 2015
Сұрақ / Үндеу #49
Балабақшада құрастыру сабағында қол еңбектің сабағын қолданамыз екі сабақты жеке алуға болмай ма?
Жауап
- Қазақстан Республикасы Мектепке дейінгі білім берудің үлгілік жоспарын бекіту туралы 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 557 бұйрығында, «Таным» саласында «Құрастыру» бөлімі әр жастағы топтарға қарастырылған, «Қол еңбегі» бөлімі осы бұйрықта қарастырылмаған, сондықтан, мектепке дейінгі ұйымдарда жоспарды құру кезінде әр педагог лексикалық тақырыбына сәйкес құрастыру сабақтарына қол еңбегін енгізеді (қалауына қарай!). - Сіз «Қол еңбегі» сабағын вариативтік бөлімі түрінде енгізе аласыз.
Айгуль Бейсенбаевна Рахимжанова
30 Қараша 2015
Сұрақ / Үндеу #48
Біздің балабақшада шығармашылықтан (сурет, мүсіндеп, жапсыру) беретін жеке маман мұғалім жоқ, осындай маманды кіріктіруге бола ма?
Жауап
- Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 Қаулысы (2013.31.12. берілген өзгерістермен) бойынша Ескертпелердегі 12 б. Гуманитарлық-эстетикалық бейіндегі жұмыс бағыты бар мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарында ата-аналар мен балалардың қазіргі заманға сай талаптары ескеріле отырып, хореограф, эстетика, бейнелеу өнері жөніндегі оқытушылар лауазымдарының және басқа да лауазымдардың лауазымдық штат бірліктері қосымша көзделуі мүмкін. (МДМ басшысы мен қалалық/аудандық білім беру бөлімдері бұл сұрақты өзара шешеді).
Назира Сырлыбаевна Демеуова
30 Қараша 2015
Сұрақ / Үндеу #47
Балабақшаның оқу тәрбие жоспарына балалармен жүргізілетін есепті жазу міндетті ме? Біз үкіметтің «Дәуір -Кітап» баспасы шығарған журналға жазып жатырмыз онда (Іс –әрекет кезеңі, Тәрбиешінің басқару әрекеті, Балалардың іс –әрекеті жазылған) есеп жазылмаған.
Жауап
- Баланың алған білімдерін тиянақтау, жетілдіру мақсатымен есепті әр сабақтан кейін жазу керек, өйткені әр ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін өткізу барысында педагог баланың бағдарламаны меңгерген деңгейіне назар аударып, кейінен түзету жұмыстарын жоспарлау арқылы жүргізу міндет. - Есепті, түзету жұмыстарын қосымша дәптерге жүргізуге бол
Елена Юрьевна Ушакова
30 Қараша 2015
Сұрақ / Үндеу #46
Нужно ли выводить в перспективном планировании работы детского сада дополнительные цели, если в группе дети одного года рождения, но с января 2012г. до декабря 2012г. включительно?
Жауап
- В детском саду группу посещают дети одного возраста, так как набор в группы государственного учреждения ведется по направлениям, выданным отделом образования или местным исполнительным органом, занимающимся вопросами по оказанию государственной услуги «Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации образования». Формируются группы с июля по сентябрь текущего года, списки утверждаются руководителями детских садов. Планы в группах пишутся на один возраст, если группа не считается разновозрастной. - Если группа детского сада имеет статус разновозрастной, то документация группы ведется с учетом возрастных особенностей детей, то есть на каждый возраст отдельно.
Татьяна Филипповна Скрябина
30 Қараша 2015
Сұрақ / Үндеу #45
Можно ли на базе одного д/с разработать перспективный план и методическое сопровождение к нему на основе выбранного профилирующего направления (ТРИЗ). Каковы этапы утверждения и внедрения?
Жауап
- Педагоги, работающие по внедрению технологий в свою работу, могут разработать план работы и оформить ее в виде методического пособия. Утверждаются планы на заседании МО и на педагогическом совете №1. - Этапы работы: 1. Предварительный: сбор информации по теме, изучение литературы 2. Основной: внедрение технологий в работу 3. Подведение итогов.
Галина Анатольевна Черенова
30 Қараша 2015
Сұрақ / Үндеу #44
Какое количество часов оплачивается воспитателю в детском саду, в случае отсутствия напарницы, по причине отпуска или больничного листа?
Жауап
- Решение о возможности совмещения в каждом конкретном случае принимается руководителем организации образования, исходя из объективных возможностей учреждения, работника и целесообразности. Оплата труда на условиях совмещения должностей временно отсутствующих работников производится в соответствии с пунктом 9 Приложения 19 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года №1440 «О системеоплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных преприятий» исходя из объема выполняемой работы.
Светлана Николаевна Каширихина
30 Қараша 2015
Сұрақ / Үндеу #43
Имеет ли право ребенок посещающий детский сад отсутствовать 1-2 дня по семейным обстоятельствам ( проспали, приехали гости и т.д.) и как это табелируется?
Жауап
- Оплата за детский сад осуществляется согласно договору между дошкольной организацией и законными представителями ребенка, который составляется по Постановлению акимата города Павлодара Павлодарской области от 27 декабря 2012 года №3369 «Об утверждении регламента государственной услуги «Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации образования». Табель посещаемости ведет воспитатель детского сада. Табелирование отсутствия детей в детском саду ведется в едином стиле, требования согласовываются с директором и по договору между родителями. Все пункты по причине отсутствия детей и дальнейшая оплата за пропуски должны быть оговорены в договоре, согласованы с руководителем детского сада.
Наталья Васильевна Анзельм
21 Қазан 2015
Сұрақ / Үндеу #41
Я участник областного этапа III республиканского творческого конкурса учителей математики, физики и информатики, который проходил 16 сентября 2015 года. У меня вопрос: будут ли сертификаты за участие???
Жауап
Сертификаты выдаются на республиканском этапе. На областном этапе выдаются дипломы за І, ІІ, ІІІ места.
Ирина Николаевна Дьякова
21 Қазан 2015
Сұрақ / Үндеу #40
здравствуйте. можно к вам обратиться по следующему вопросу. я участвовала в конкурсе "лучший психолог года" получила номинацию за разработку. как можно получить сертификаты? можно ли получить по майлу отсканированные документы?
Жауап
Сертификат можно получить в инновационном центре развития образования и воспитания по адресу: г.Павлодар ул. Лермонтова 44 с 9.00-18.00 у методиста Аденовой Б.О.
Captcha