Жаңалықтар мұрағаты
Пәндер Барлық құттықтаулар!
Қазақ тілі және тәрбие жұмысы кабинеті
Бақытгүл Төлегенқызы Аушахманова -кабинет меңгерушісі тарих пәні әдіскері
Бақытгүл Төлегенқызы Аушахманова -кабинет меңгерушісі  тарих пәні әдіскері

E-mail:aushahmanovaizrov@mail.ru

ұялы телефоны: 87774916405

Кожина Зәмзәгүл Сүтешқызы - ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНІҢ ӘДІСКЕРІ (орыс МЕКТЕПТЕРінДЕ)
Кожина Зәмзәгүл Сүтешқызы - ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНІҢ ӘДІСКЕРІ (орыс МЕКТЕПТЕРінДЕ)

Е-mail: kozhinazs@mail.ru

ұялы телефоны: 87475902570

87054090313

Ерыгина Татьяна Николаевна -әдіскер
Ерыгина Татьяна Николаевна -әдіскер

E-mail:eryginaicro@mail.ru

ұялы телефоны: 87774154906

Бекбергенова Самал Ержанқызы- әдіскер
Бекбергенова Самал Ержанқызы-  әдіскер

E-mail: samalbekbergenova@mail.ru

ұялы телефоны: 87053427255