Жаңалықтар мұрағаты
Пәндер Барлық құттықтаулар!
Білім беру менеджменті кабинеті
Жанар Амантайқызы Слямова - Кабинет меңгерушісі, БИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯ ПӘНІ ӘДІСКЕРІ
Жанар Амантайқызы Слямова - Кабинет меңгерушісі, БИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯ ПӘНІ ӘДІСКЕРІ

Е-маil : slzh638551@mail.ru

ұялы телефоны- 87017633079
 
телефон 661201
Алейник Людмила Антоновна - ӘДІСКЕР
Алейник Людмила Антоновна - ӘДІСКЕР

E-mail: aleynik.1951@mail.ru

ұялы телефоны: 8 705 162 1851

ӨСЕН ЕРКЕГҮЛ - ФИЗИКА ПӘНІ ӘДІСКЕРІ
ӨСЕН ЕРКЕГҮЛ - ФИЗИКА ПӘНІ ӘДІСКЕРІ

E-mail: osen_icrov@mail.ru

ұялы телефоны: 8 701 578 5088