Жаңалықтар мұрағаты
Пәндер Барлық құттықтаулар!
Білім беру менеджменті кабинеті
Жантурина Нағима Сейпілқызы - бөлім басшысы
Жантурина Нағима Сейпілқызы - бөлім басшысы

Е-mail: nagima.zhanturina@mail.ru

ұялы телефоны 87028577391

телефон 553330

Нәзипа Жармағамбетқызы Мұсабаева - Кабинет меңгерушісі, Информатика әдіскері
Нәзипа Жармағамбетқызы Мұсабаева -  Кабинет меңгерушісі, Информатика әдіскері

E-mail:musabaevaicro@mail.ru

ұялы телефоны: 87759060039

Солтанова Балжан Мағауияқызы - бастауыш білім беру әдіскері
Солтанова Балжан Мағауияқызы -  бастауыш білім беру  әдіскері

E-mail: soltanova.1973@mail.ru

ұялы телефоны: 8 705 260 7466            

Жанар Амантайқызы Слямова - БИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯ ПӘНІ ӘДІСКЕРІ
Жанар Амантайқызы Слямова - БИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯ ПӘНІ ӘДІСКЕРІ

Е-маil : slzh638551@mail.ru

ұялы телефоны- 87017633079
 
телефон 661201
Гүлмира Қанатқызы Айгазинова - шет тілі ӘДІСКЕРІ
Гүлмира Қанатқызы Айгазинова - шет тілі ӘДІСКЕРІ

E-mail: saginayevaizrov@mail.ru

Ұялы телефоны: 87715323878
87073653546

Бейсенова Қымбат Темірболатқызы-ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНІҢ ӘДІСКЕРІ
Бейсенова Қымбат Темірболатқызы-ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНІҢ ӘДІСКЕРІ

E-mail: besenovaizrov@mail.ru

Сотовый телефон: 8 7011842012

Ерыгина Татьяна Николаевна -әдіскер
Ерыгина Татьяна Николаевна -әдіскер

E-mail:eryginaicro@mail.ru

ұялы телефоны: 87774154906

Бекбергенова Самал Ержанқызы- әдіскер
Бекбергенова Самал Ержанқызы-  әдіскер

E-mail: samalbekbergenova@mail.ru

ұялы телефоны: 87053427255

Муталипова Жұлдыз Аманкулқызы-әдіскер
Муталипова Жұлдыз Аманкулқызы-әдіскер

E-mail:zhuldyz.mutalipova@mail.ru

ұялы телефоны: 87052608329

Исабеков Аманжол Сейпилмаликович - әдіскер
Исабеков Аманжол Сейпилмаликович - әдіскер

 

Е-mail: issabekov.icro@mail.ru

ұялы телефоны: 87071364617