Жаңалықтар мұрағаты
Пәндер Барлық құттықтаулар!
Білім беру менеджменті кабинеті
Жанар Амантайқызы Слямова - Кабинет меңгерушісі, БИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯ ПӘНІ ӘДІСКЕРІ
Жанар Амантайқызы Слямова - Кабинет меңгерушісі, БИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯ ПӘНІ ӘДІСКЕРІ

Е-маil : slzh638551@mail.ru

ұялы телефоны- 87017633079

жұмыс телефоны - 625194

Алейник Людмила Антоновна - ӘДІСКЕР
Алейник Людмила Антоновна - ӘДІСКЕР

E-mail: aleynik.1951@mail.ru

ұялы телефоны: 8 705 162 1851

жұмыс телефоны: 8(7182) 329977

ӨСЕН ЕРКЕГҮЛ - ФИЗИКА ПӘНІ ӘДІСКЕРІ
ӨСЕН ЕРКЕГҮЛ - ФИЗИКА ПӘНІ ӘДІСКЕРІ

E-mail: osen_icrov@mail.ru

жұмыс телефоны: (87182) 62 51 94

ұялы телефоны: 8 701 578 5088

АХМЕДИЕВА ЛӘЗЗАТ ҚАЙРАТҚЫЗЫ - математика ӘДІСкЕРі
АХМЕДИЕВА ЛӘЗЗАТ ҚАЙРАТҚЫЗЫ - математика ӘДІСкЕРі

E-mail: ljazzat65@mail.ru

ұялы телефоны: 8 701 409 9255

жұмыс телефоны: (87182)32-72-18