Жаңалықтар мұрағаты
Пәндер Барлық құттықтаулар!

Білім беруді оқу-әдістемелік қамтамасыз ету

Халықаралық салыстырмалы зерттеулер

.

2018-01-10 15:31:00

Жүктеу Қарау

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМАТИВАМ ЧТЕНИЯ ПО ЯЗЫКАМ ОБУЧЕНИЯ УРОВНЕЙ НАЧАЛЬНОЙ, ОСНОВНОЙ СРЕДНЕЙ И ОБЩЕЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

.

2017-11-08 10:34:44

Жүктеу Қарау

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» (1-4 КЛАССЫ) В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ С НЕРУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

.

2017-11-08 10:31:25

Жүктеу Қарау

ҮЙДЕ ОҚЫТЫЛАТЫН БАЛАЛАРДЫ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ МЕКТЕБІНІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫМЕН ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР

.

2017-11-08 10:30:25

Жүктеу Қарау

БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА (5-9 СЫНЫПТАРДА) «МАТЕМАТИКА» ОҚУ ПӘНІН ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

.

2017-09-26 10:28:41

Жүктеу Қарау

Тірек мектебінде (ресурстық орталықта) бейінді оқытуды ұйымдастыру әдістемесі

.

2017-09-21 10:26:23

Жүктеу Қарау

Шағын жинақты мектептің біріктірілген сыныптарында бірпәндік оқыту принциптері

.

2017-09-21 10:24:50

Жүктеу Қарау

Шағын жинақты мектептің біріктірілген сыныптарында біртақырыптық оқыту принциптері

.

2017-09-21 10:24:01

Жүктеу Қарау

Тірек мектебі (ресурстық орталық) жағдайында мұғалімді бейіндеп даярлау мәселелері

.

2017-09-21 10:22:30

Жүктеу Қарау

Тірек мектебі (ресурстық орталық) жағдайында тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі

.

2017-09-21 10:20:22

Жүктеу Қарау

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЯМ 1-Х КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

.

2017-09-21 10:19:27

Жүктеу Қарау

БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА (7-9 СЫНЫПТАРДА) «ГЕОГРАФИЯ» ОҚУ ПӘНІН ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР ӘЗІРЛЕУ

.

2017-09-21 10:18:14

Жүктеу Қарау

бiрiншiсi алдың. 1 2 3 соңғысы