Жаңалықтар мұрағаты
Пәндер Барлық құттықтаулар!
Мерзімді басылым беттерінен
06-06-2019 09:31

Құрметті әріптестер! Журналдың өзекті тақырыптарына назар аударамыз  № 1-5 2019 жыл «Білім беру ұйымының басшысы».
"Білім беру ұйымының басшысы" журналының бірінші нөмірінде сіз "Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы мектепішілік бақылау"мақаласымен танысасыз. Журнал сайтында https://e.rukobr.mcfr.kz сіз дайын жоспарын жүктеп алуға болады.
Сөз және ақпарат беру стилі басшының беделіне әсер етеді. Сондықтан үлкен аудиториялар алдында сөз сөйлеуге де, жеке әңгімеге де мұқият дайындалу керек. "ТЕD стиліндегі көпшілік сөйлеу" мақаласында журналдың үшінші нөмірінен өз сөзіңізді қалай дұрыс құрастыра аласыз, сондай-ақ мақала.
"Мектепті эвакуациялау жоспарын құру сізге мектепті ұйымдасқан эвакуациялау жоспарын дұрыс жасауға көмектеседі".
Журналдың төртінші нөмірінде "Қосымша білім беру ұйымдарындағы ақылы білім беру қызметтері" тақырыбы өзекті. Журналдың электрондық нұсқасында осы мақалаға үлгі-қосымшаларды жүктеуге болады. Осы нөмірде 2018 жылдың соңында ҚР Үкіметі қабылдаған өзгерістерге сәйкес істер номенклатурасын құру, істерді қалыптастыру және сақтау жөніндегі негізгі ережелер баяндалған.
"Аттестацияны дайындау және өткізу кезіндегі мектеп әкімшілігінің қызметі" мақаласында журнал сайтында көшіріп алуға болатын құжаттардың үлгілері берілген.  
"Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру" тақырыбы қызықты (№5 2019). Бұл мақалада: лагерді ұйымдастыру үшін қажетті ұйымдастырушылық құжаттар; жазғы лагерьдің істер номенклатурасының үлгісі; балалардың өмірі мен денсаулығын қорғау бойынша нұсқаулықтар; нормативтік құжаттар жинақталған. Мектеп жанындағы және мектептен тыс жазғы сауықтыру лагерлерін ұйымдастыру жөніндегі ережелерді журналдың сайтынан көшіріп алуға болады.  
2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап мемлекеттік мектептерді жан басына қаржыландыруды енгізу көзделіп отыр. "Мектептегі жан басына қаржыландыру бойынша есепті тапсырамыз" деген мақалада есепті қалай дұрыс есептеу, толтыру керектігі түсіндіріледі.

Ақпараттық-техникалық қолдау кабинеті